Sivua ladataan...

Rakentajat

Rakentajille tarjoamme kokonaisvaltaista urakointia kvr-sopimuksella avaimet käteen periaatteella.

Oletko suunnittelemassa omakotitalon tai kesäasunnon rakentamista? 

Sähkötyö Mäki haluaa auttaa alueemme rakentajia kaikissa sähköistykseen liittyvissä asioissa. Olemme laatineet rakentajille muistilistan eri rakentamisvaiheen aikana huomioitavista sähköistykseen liittyvistä asioista.

Ota yhteyttä sähköyhtiöön riittävän ajoissa

Meiltä saat tietoa sähköliittymään ja työmaasähköön liittyvistä asioista. Sähköliittymän rakentamiseen ja työmaasähkön toimitukseen tulee varata riittävästi aikaa, siksi kannattaa ottaa yhteys sähköyhtiöön ajoissa, mieluimmin vähintään kaksi kuukautta ennen rakennustyön alkua.

Asiakaspalvelustamme saat lisäksi neuvoja pientalon sähköistämisestä, lämmitysmuodoista ja tuotevalikoimastamme sekä tietoja sähkösuunnittelijoista ja -urakoitsijoista.

Sähkösuunnittelu ja urakkasopimus

Hyvä sähkösuunnitelma luo perustan onnistuneelle sähköistykselle. Rakentajan kannattaa itse miettiä omat tarpeensa ennen suunnitelman tekoa. Sähköistyksen mahdollisuuksiin voi tutustua rakentajanäyttelyissä, alan lehdissä ja sähkösuunnittelijan kanssa yhdessä. Sähkösuunnitelman tekee ammattitaitoinen sähkösuunnittelija. Hyvässä suunnitelmassa on otettu huomioon perheen tarpeet sekä tulevaisuuden tekninen kehitys ja laajentamismahdollisuudet.

Tee kirjallinen sopimus

Suunnitelman pohjalta kannattaa pyytää vertailukelpoisia urakkatarjouksia. Mikäli olet valinnut sähköistystyön valvojan, on hyvä käydä tarjoukset hänen tai muun asiantuntijan kanssa läpi. Erot urakkahinnoissa saattavat johtua kilpailun lisäksi myös erilaisista tarvikkeista. Urakoitsijaa valittaessa on huomioitava, että sähköasennuksia saavat tehdä vain Turvatekniikan keskuksen (TUKES) valvomat urakoitsijat (urakoitsijahaku). Omakotitalon sähkötöitä tekee urakoitsija, jolla on sähköpätevyys S1 tai S2 tai vanhan sähkölain mukainen A-, B- tai C- urakointioikeus.

Sähköyhtiöllä on tietoa alueella toimivista sähköurakoitsijoista. Valitun sähköurakoitsijan kanssa tehdään kirjallinen urakkasopimus. Sähköurakoitsijalta saat valmiit lomakkeet sopimusta varten. Sopimuksessa sovitaan kaikki sähköistykseen liittyvät yksityiskohdat mm. työn suorittaminen, aikataulut, tarkastukset ja käytönopastus.

Käyttöohjeet ja talon piirustukset on hyvä tallettaa mahdollista myöhempää käyttöä varten. Työmaalla sähkötöiden valvoja seuraa urakoitsijan työn laatua ja katsoo, että käyttöönottotarkastus ja sovittu käytönopastus toteutuvat. Maksullisen varmennustarkastuksen voit halutessasi teettää Turvatekniikan keskuksen TUKESin nimeämällä valtuutetulla tarkastajalla tai tarkastuslaitoksella.

Liittymissopimus

Kirjallinen liittymissopimus tehdään ennen kiinteistön liittämistä sähköverkkoon. Liittymismaksu kattaa verkoston rakentamiskustannuksia. Mittauskeskus ja liittymisjohto eivät sisälly liittymismaksuun.

Tilaa työmaasähkö

Työmaasähkö kannattaa tilata riittävän ajoissa liittymätilauksen yhteydessä. Voit vuokrata valmiin työmaakeskuksen tai hankkia erillisen keskuksen työmaasähköä varten. Varsinkin kesäasunnoissa kannattaa tilata lopullinen mökkikeskus jo liittymän yhteydessä, sitä voidaan hyödyntää myös työmaasähköistyksessä. Kysy lisää työmaasähköstä asiakaspalvelustamme.

Liittymisjohto

Liittymisjohdon voi asiakas tilata meiltä tai sähköurakoitsijalta. Liittymisjohto on tontin rajalla tai kiinteistön läheisyydessä olevan pylvään tai kaapelijakokaapin ja pääkeskuksen välinen kaapeli. Liittymiskaapelin kustannukset eivät sisälly liittymismaksuun. Kaapelinmitoitus tehdään sähköyhtiön ohjeiden mukaisesti ja sen kaivaminen ja peittäminen kuuluvat rakentajalle. Kaapeli upotetaan n. 0,7 metrin syvyyteen. Ennen kaivutyön aloittamista varmista sähkö- ja puhelinyhtiöltä, ettei tontilla ole aiemmin asennettuja kaapeleita. Myös tele- ja antennikaapeli kannattaa laittaa samaan ojaan liittymisjohdon kanssa.

Mittarointipyyntö

Ennen kuin sähköä lopullisen mittauskeskuksen kautta on saatavissa, on kWh-mittari asennettava keskukseen eli keskus on mittaroitava. Mikäli mittauskeskus on hankittu Parikkalan Valon kautta, Parikkalan Valo hoitaa mittarointipyyntöön liittyvät asiat itse ilman, että asiakkaan tarvitsee siihen millään tavoin puuttua. Sen sijaan, jos keskus on hankittu sähköurakoijalta, on hänen lähetettävä Parikkalan Valolle mittarointipyyntö/urakointilomake, jossa on tietoja sekä mittaroitavasta kohteesta että sähköurakoijasta. Pyyntöön on myös syytä laittaa toivottu mittaroimispäivä. Sähkömittari tulee sijoittaa aina ulos, jotta sen luokse päästään helposti.

Käyttöönotto ja varmennustarkastus

Sähköurakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen. Siinä todetaan sähkölaitteiden toimivuus ja turvallisuuden tarkastus. Vaadi urakoitsijalta sovittu sähkölaitteiden käytönopastus ja loppuasiakirjat.